Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatek pielęgnacyjny – czy sam mam ponownie wystąpić?

19.09.2016
Autor: Janusz

Do października 2016 mam przyznany i wypłacany przez ZUS dodatek pielęgnacyjny (niepełnosprawność, st. umiarkowany: 05-R, 07-S, 11-I). Czy ZUS ponownie wezwie mnie na komisję lekarską, czy inicjatywa ma być po mojej stronie, tzn. czy ja mam już zgłosić się do ZUS?

Szanowny Panie,

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat. Osobie, która ukończyła 75 lat i uznana została za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, przysługuje jeden dodatek pielęgnacyjny.

W przypadku osób, które ukończyły wiek 75 lat – dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez organ rentowy z urzędu. Natomiast jeśli świadczenie wypłacane jest na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a orzeczenie wydane było na czas określony, to należy wystąpić z wnioskiem. Wniosek można złożyć 30 dni przed upływem terminu ważności orzeczenia.

Przy wydawaniu orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji nie jest brane pod uwagę orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas