Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Turnus rehabilitacyjny dla dziecka – ile razy w roku?

19.09.2016
Autor: T.

Ile razy w roku dzieczko z orzeczeniem o niepełnosprawności może jechać na turnus rehabilitacyjny?

Szanowna Pani,

W myśl przepisów Ustawy o rehabilitacji, turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są raz w roku. Jednak w poszczególnych powiatach mogą być ustalane dodatkowe zasady ubiegania się o dofinansowanie do turnusu, np. możliwość uzyskania środków raz na dwa lata, albo dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dzieci itp. Dlatego trudno nam jest odpowiedzieć precyzyjnie na Pani pytanie.

Natomiast jeśli nie chciałaby Pani korzystać z dofinansowania, a wyjazd z dzieckiem finansowałaby Pani wyłącznie z własnych środków, to nie ma ograniczeń co do częstotliwości wyjazdów.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas