Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Transport chorego z chorobą Alzheimera do Centrum Stomatologii

10.09.2016
Autor: Elżbieta

Gdzie mogę ubiegać się o transport dla męża? Czy należy się bezpłatny do Centrum Stomatologii w innym mieście (ok. 50 km), gdyż u nas nie ma możliwości nawet w szpitalu? Maż ma 63 lata, cierpi bardzo w nocy. Nie mówi nic już, nie wstanie samodzielnie z krzesła czy z łóżka, nie ma z nim kontaktu, zrozumienia poleceń. Nie otworzy buzi do badania. Umówiony jest termin wizyty na konsultację w Centrum Stomatologii na [do wiad. red.] 2016 r. Bardzo proszę o doradztwo w tej sprawie.

Szanowna Pani,

Powinna Pani zgłosić się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do którego zapisany jest Pani mąż, w wnioskiem o wypisanie przez lekarza skierowania na transport medyczny.

W ramach NFZ jest realizowany tak zwany transport sanitarny „daleki” w POZ – świadczenie to jest realizowane na zasadach określonych zarządzeniem Prezesa Funduszu, przysługuje świadczeniobiorcom znajdującym się na listach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, gdy występuje konieczność realizacji przewozu pacjenta na odległość przekraczającą „tam i z powrotem” 120 km łącznie.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej konsultuje merytorycznie i ustala zasadność realizacji wniosków pacjentów, którzy są na jego aktywnej liście. Lekarz POZ wskazuje realizatora transportu.

Z transportu dalekiego w POZ można korzystać m.in. w przypadku:

  • Gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, pacjent musi pozostawać pod stałą opieką danego specjalisty (poradni specjalistycznej), a jego ogólny stan zdrowia nie pozwala na samodzielny dojazd do najbliższej poradni położonej w odległości od miejsca zamieszkania przekraczającej łącznie tam i z powrotem 120 km. Transport jest realizowany od miejsca zamieszkania pacjenta do najbliższego świadczeniodawcy, który udziela świadczeń w danym zakresie, i z powrotem; w celu zapewnienia ciągłości sprawowanej opieki specjalistycznej.
  • Gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi pacjent korzysta z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, realizowanych jedynie przez niektóre poradnie, odległość do poradni z miejsca zamieszkania pacjenta w sumie przekracza tam i z powrotem 120 km, a ogólny stan zdrowia pacjenta nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni. Dotyczy odpowiednio procedur kwalifikacji wstępnej pacjentów do świadczeń wysokospecjalistycznych, realizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych. Transport przysługuje z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy wskazanego na skierowaniu na transport sanitarny i z powrotem.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas