Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna z ZUS – od jakiego wieku?

19.09.2016
Autor: B.

Szanowni Państwo. Mój podopieczny kończy w tym roku 17 lat. Od dziecka, tj. ok. 6. roku życia leczony psychiatrycznie + inne schorzenia. Przebywał w kilku szpitalach psychiatrycznych, aktualnie pod kontrolą poradni zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Czy dla takiej osoby mogę złożyć wniosek o rentę socjalną (jestem jej opiekunem prawnym)? Czy wówczas świadczenie będzie przyznane od 17. roku życia? Czy bezwzględnie wniosek należy złożyć dopiero po ukończeniu 18 r. ż.? Na ile przed 18 r. ż. należy wówczas złożyć taki wniosek?

Szanowna Pani,

Renta socjalna przysługuje osobie, która:

  • jest pełnoletnia oraz
  • jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna przysługuje zatem wyłącznie osobie, która osiągnęła pełnoletność i która jest całkowicie niezdolna do pracy. Za osobę pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat. Za osobę pełnoletnią uważa się również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat, a nie ukończyła 18. roku życia.

Wniosek o rentę socjalną może zgłosić osoba ubiegająca się o rentę lub jej przedstawiciel ustawowy, a także działająca za ich zgodą inna osoba lub kierownik ośrodka pomocy społecznej. Wniosek o rentę może zgłosić także opiekun faktyczny pod warunkiem złożenia oświadczenia o sprawowaniu faktycznej opieki nad osobą ubiegającą się o rentę socjalną, potwierdzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, albo osobę przez nich upoważnioną.

Zatem wniosek jako opiekun prawny może Pani złożyć dopiero po ukończeniu przez Pani podopiecznego 18 lat.

Więcej informacji na temat renty socjalnej znajdzie Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas