Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Opieka nad ojcem po bajpasach i dwóch zawałach

19.09.2016
Autor: Jolanta

Czy mam prawo być opiekunem ojca, tzn. legalnie w ZUS? W październiku skończy 75 lat. Po dwóch zawałach i bajpasach. Od ponad 30 lat jest wdowcem. Problem z chodzeniem z powodu zakrzepów żylnych w nogach, zakrzepy w płucach. Lekarz powiedział, że tata żyje, jakby siedział na tykającej bombie. Ja musiałam się wyrejestrować z UP w [miejscowość do wiad. red.], ponieważ od rana jestem u ojca lub u lekarzy. Mieszkam osobno, ponieważ nie mam warunków, żeby u mnie zamieszkał. Proszę o pomoc. Co mam robić dalej?

Szanowna Pani,

W obowiązującym systemie prawnym, osoby podejmujące opiekę nad osobą niepełnosprawną mogą ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Niestety nie wiemy, czy Pani Tata posiada status osoby z niepełnosprawnością, tj. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne. Jeśli tak i spełnione są ww. warunki, to może Pani złożyć w urzędzie miasta lub gminy wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Natomiast jeśli Pani Tata nie posiada orzeczenia, to należy złożyć wniosek do powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności o jego wydanie.

Więcej informacji o orzekaniu do celów pozarentowych znajdzie Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas