Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nowotwór i świadczenia

19.09.2016
Autor: Justyna

Witam, moja babcia jest po operacji nowotworu złośliwego, operacja bardzo obszerna. Czy w takiej sytuacji przysługuje jej jakiś dodatek do emerytury, obecnie posiada emeryturę z KRUS?

Szanowna Pani,

W rozumieniu przepisów, osobą z niepełnosprawnością jest osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne. W obowiązującym systemie ulgi i uprawnienia zależą przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności, a w szczególnych przypadkach także od przyczyny niepełnosprawności. Zatem jeśli Pani Babcia nie posiada ww. orzeczenia, to nie przysługuje jej ani dodatek pielęgnacyjny, ani zasiłek pielęgnacyjny. Jednak jeśli Pani Babcia ma ukończone 75 lat, to otrzymuje już dodatek pielęgnacyjny razem z emeryturą, wówczas drugiego z ww. świadczeń już nie otrzyma.

Jeśli Pani Babcia nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a jej stan zdrowia uległ pogorszeniu, to proponowalibyśmy złożenie wniosku do powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności w miejscu zamieszkania o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Więcej informacji dotyczących uzyskania orzeczenia do celów pozarentowych znajdzie Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas