Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pomoc w dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego

19.09.2016
Autor: Kamila

Witam, czy pomagają Państwo niepełnosprawnym dzieciom dofinansowując rehabilitację lub turusy rehabilitacyjne?

Szanowna Pani,

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji jest organizacją pozarządową, która prowadzi Centra Integracja w Warszawie, Zielonej Górze i Gdyni. Swoje działania kierujemy do osób z różnym rodzajem, jak i stopniem niepełnosprawności w zakresie profesjonalnego poradnictwa socjalnego o obowiązujących ulgach, uprawnieniach, prawach przysługujących osobom z niepełnosprawnością, mające na celu podnoszenie wiedzy i świadomości zarówno samych osób niepełnosprawnych, jak i ich otoczenia. Ważnym elementem naszych działań jest aktywizacja zawodowa dorosłych osób z niepełnosprawnością w wejściu lub powrocie na rynek pracy. Wsparcie jest udzielane poprzez pomoc prawną, psychologiczną, wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, konsultantów niezależnego życia, którzy mają zniwelować bariery w poszukiwaniu zatrudnienia, podnieść kwalifikacje i zwiększyć możliwości na rynku pracy. Nie udzielamy jednak wsparcia finansowego.

Jeżeli chciałaby Pani uzyskać pomoc w dofinansowaniu do turnusu rehabilitacyjnego dziecka z niepełnosprawnością, należałoby zwrócić się o uzyskanie wsparcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) najbliższego Pani miejsca zamieszkania.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, określa:

  • rodzaje turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie,
  • wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez PCPR w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jeżeli rodzaj turnusu dotyczy niekonwencjonalnej terapii i nie jest on dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, warto poszukać fundacji, która dałaby możliwość założenia subkonta dla dziecka w celu zbierania środków na cele rehabilitacyjne. Aby znaleźć odpowiednią fundację, warto skorzystać z bazy organizacji pozarządowych na stronie Pozytek.gov.pl lub z bazy organizacji pozarządowych na portalu Ngo.pl.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694)


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas