Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę pracować?

18.09.2016
Autor: ap

Czy mogę pracować mając grupę II i częściową niezdolność?

Szanowna Pani,

W naszym Centrum Integracja bardzo często słyszymy podobne pytanie. Wiele osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zastanawia się, czy może podjąć zatrudnienie. W myśl obowiązujących przepisów, osoba z niepełnosprawnością może zostać zatrudniona (umowa o pracę), o ile uzyska pozytywną opinię/orzeczenie lekarza medycyny pracy na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy.

Jeśli otrzymuje Pani rentę z tytułu niezdolności do pracy, to warto wiedzieć, jakie przychody powodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia. Jeśli osoba pobierająca świadczenie rentowe osiąga przychód:

  1. nieprzekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłaszanego przez Prezesa GUS – renta wypłacana jest w pełnej wysokości,
  2. przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższy jednak niż 130% tego wynagrodzenia – renta jest odpowiednio zmniejszana,
  3. przekraczający 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wypłata renty podlega zawieszeniu w całości.

Informacje o aktualnych kwotach powodujących zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia można znaleźć na stronie ZUS.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas