Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pełnomocnik prawny a opiekun

18.09.2016
Autor: Anna

Witam, chciałam zapytać, jaka jest różnica między pełnomocnictwem prawnym a opiekunem? Czy z którychś z nich można zrezygnować?

Szanowna Pani,

W myśl przepisów, osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie może dokonywać czynności prawnych. Oznacza to, że nie może niczego wartościowego kupić, wynająć mieszkania czy sporządzić testamentu. Dlatego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Jego podopieczny może dokonywać tylko drobnych czynności dnia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie). Zatem zadaniem opiekuna prawnego jest zadbanie, by osoba ubezwłasnowolniona miała środki do życia, znajdowała się pod opieką lekarską itp. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Zupełnie inną funkcję w myśl przepisów pełni osoba ustanowiona pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo może być udzielone osobie fizycznej. Udzielenie pełnomocnictwa to złożenie oświadczenie woli, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby do dokonania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy czynności prawnej indywidualnie oznaczonej albo czynności określonych rodzajowo. Pełnomocnik musi mieć zdolność do czynności prawnych, ale wystarczy, jeśli będzie to ograniczona zdolność do czynności prawnych. Oświadczenie woli mocodawcy co do ustanowienia pełnomocnika wymaga złożenia go (zakomunikowania) pełnomocnikowi – nie wystarcza ogłoszenie tego publicznie lub zakomunikowanie osobie trzeciej.

Aby zrezygnować z funkcji opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, należy wystąpić do sądu ze stosownym wnioskiem.

Natomiast w przypadku pełnomocnictwa wystarczy je wypowiedzieć.

Ponieważ nie znamy jednak szczegółów sprawy, proponujemy skorzystanie z bezpłatnej porady prawnej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas