Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek przysługuje czy nie?

18.09.2016
Autor: Mariusz

Witam, mam stopień niepełnosprawności umiarkowany, chciałem z gminy zasiłek pielęgnacyjny, a w odp. usłyszałem – pan i żona pracujecie, więc się nie należy... Dziwne, skoro w podstawie prawnej wyraźnie pisze, że nie obowiązuje kryterium dochodowe. Kto ma więc rację?

Szanowny Panie,

Obawiamy się, że zaszło nieporozumienie i każda ze stron miała inne świadczenie na myśli.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji i obecnie wynosi 153 zł. Przysługuje on:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat (jeśli nie otrzymuje dodatku pielęgnacyjnego).

Przy ubieganiu się o ww. świadczenie faktycznie nie obowiązuje kryterium dochodowe. Jeśli jednak Pana niepełnosprawność powstała powyżej 21. roku życia, wówczas to świadczenie Panu nie przysługuje.

Innym świadczeniem jest specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przy ubieganiu się o to świadczenie obowiązuje kryterium dochodowe w kwocie 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.

Ponieważ Żona pracuje, a Pan nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, specjalny zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas