Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zaświadczenie o niepełnosprawności – czy warto wyrobić?

31.08.2016
Autor: Paulina

Witam serdecznie, jestem osobą 37-letnią z zaawansowaną chondromalacją obu stawów kolanowych (IV st.), kwalifikującą się w ramach leczenia NFZ tylko do endoprotezoplastyki, na co się nie decyduję ze wzgl. na dosyć młody wiek. Prawe kolano było operowane 6-krotnie. Codzienne życie, to życie w bólu i często poruszam się z kulą(ami). Czy jest sens ubieganię się o zaświadczenie o niepełnosprawności do celów pozarentowych? Wydaje mi się, że nie do końca rozumiem sens posadania takiego zaswiadczenia. Proszę o odpowiedź

Szanowna Pani,

Przede wszystkim osoba, która doświadcza choroby, schorzenia, uszczerbku na zdrowiu, niedyspozycji, która być może utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia codzienne funkcjonowanie, nie potrzebuje orzeczenia, by potwierdzić swoją niepełnosprawność. Jeżeli wnioskujemy o orzeczenie o niepełnosprawności, wówczas musimy być przekonani, w jakim celu chcemy je uzyskać.

Orzeczenie ma konkretną moc prawną, jest to dokument, stosowany do celów pozarentowych. Oznacza to możliwość korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobie z konkretnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Posługując się wskazanym dokumentem, możemy na jego podstawie m.in.:

  • uzyskać różnorodne świadczenia – zasiłki socjalne, rodzinne, pielęgnacyjne, będące w dyspozycji MOPS, PCPR, Urzędu Miasta/Gminy,
  • uzyskać wsparcie w aktywizacji społecznej i zawodowej od organizacji pozarządowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji, kompetencji, korzystania z fachowego specjalistycznego poradnictwa, w uzyskaniu pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia,
  • uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • otrzymać pomoc w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się,
  • uzyskać dofinansowanie do sturnusu rehabilitacyjnego,
  • korzystać z ulg w komunikacji miejskiej i kolei dalekobieżnej,
  • otrzymać kartę parkingową, która umożliwia parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej, mającej problemy w poruszaniu się,
  • istnieje również program „Aktywny samorząd”, którego dysponentem środków jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który ma na celu pomoc w kształceniu ustawicznym osób z niepełnosprawnością oraz wiele innych form wsparcia.

To tylko niektóre z wymienionych możliwości, z których można skorzystać posiadając orzeczenie. Ulgi i uprawnienia są niestety zależne od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, jakie orzeka Miejski/ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Warto korzystać z możliwości, jakie daje nam orzeczenie. Jest ono tylko środkiem, który powinien nam ułatwiać osiąganie pewnych rzeczy, które są trudniejsze do zrealizowania przez niepełnosprawność. Jednak to, w jaki sposób wykorzystamy orzeczenie lub nie, zależy tylko od nas samych.

Korzyści wynikające z posiadanego orzeczenia to temat bardzo obszerny, dlatego zachęcam do lektury na naszym portalu zakładki Poradnik.

Proszę pamiętać, że korzystanie z orzeczenia o niepełnosprawności oraz ulg i uprawnień z niego wynikających, to nasz przywilej, nie obciążenie. Nie jesteśmy zobowiązani do jego wyrobienia ani przymusowego okazywania na żądanie.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1110)

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas