Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę dostać kartę parkingową?

18.09.2016
Autor: Iwona

Chciałabym dowiedzieć się, czy mając symbol niepełnosprawności 10-N mogę złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej. W punkcie 9 orzeczenia mam napisane, że nie spełniam przesłanek określonych w art. 8. Mam kłopoty z chodzeniem i nie poruszam się środkami komunikacji miejskiej, mam samochód, ale nie mogę się zatrzymywać na kopertach.

Szanowna Pani,

Od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Niestety, nie wiemy, kiedy było wydane orzeczenie oraz do jakiego stopnia niepełnosprawności została Pani zaliczona, dlatego nie możemy odpowiedzieć precyzyjnie na Pani pytanie. Brak wskazania w punkcie 9 oznacza, że lekarz orzecznik nie stwierdził znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się, a co za tym idzie możliwości uzyskania karty parkingowej.

Jeśli orzeczenie, które Pani posiada, zostało wydane przed 1 lipca 2014 r., to może Pani złożyć wniosek o wydanie nowego orzeczenia w celu ustalenia wskazań do wydania karty parkingowej. Natomiast jeśli orzeczenie zostało wydane po ww. terminie, to tylko wówczas, gdy albo wygaśnie ważność orzeczenia, albo wystąpią nowe okoliczności zdrowotne będzie Pani mogła wystąpić o nowe orzeczenie, w którym będą również zawarte wskazania konieczne do uzyskania karty parkingowej.

Więcej informacji dotyczących karty parkingowej znajdzie Pani m.in. na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas