Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie o niepełnosprawności dla rencisty

18.09.2016
Autor: Krystyna

Mój mąż ma rentę II grupy orzeczoną trwale. Wystąpił do PZON o orzeczenie niepełnosprawności – złożył wniosek, zaświadczenie lekarskie i kopię decyzji ZUS. Teraz dostał wezwanie do uzupełnienia dokumentacji i wykonania dodatkowych badań. Czytam, że PZON ma obowiązek zastosować tzw. przekładkę, czyli uwzględnić decyzję ZUS. Z jakiego przepisu to wynika? Mąż nie ma sił i pieniędzy na te badania. Proszę o odpowiedź, pozdrawiam.

Szanowna Pani,

W powiatowym zespole orzekania o niepełnosprawności można uzyskać m.in:

  1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  2. orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Przy ubieganiu się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do wniosku należy dołączyć:

  • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);
  • zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko – zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności);
  • zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana – zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);
  • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Natomiast w przypadku wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień:

  • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);
  • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
  • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Ocena kompletności dokumentacji medycznej należy wyłącznie do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą zostać skierowane na badania specjalistyczne do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w przypadku, gdy dokumentacja medyczna dołączona do wniosku jest np. wewnętrznie niespójna.

Zatem w przypadku ubiegania się o jedno z dwóch ww. orzeczeń należy przedstawić dokumentację medyczną.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas