Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ile się czeka na sprawę w sądzie apelacyjnym?

23.08.2016
Autor: Jan

W sekretariacie sądu apelacyjnego w [miejscowość do wiad. red.] w sprawie renty ponoć mam czekać osiem miesięcy. Czy jest to możliwe i dlaczego tak długo? Cała sprawa trwa już ponad 2,5 roku. Czy jest jakaś instytucja, żeby bezpłatnie otrzymać adwokata?

Szanowny Panie,

Informacja, którą Pan uzyskał, jest bardzo prawdopodobna. Sąd po złożeniu apelacji nie jest zobowiązany terminami, dlatego też rozpatrzenie sprawy może być zależne od natężenia pracy w danym sądzie, jak również sędziego, któremu została przydzielona sprawa. W pierwszej kolejności sąd bada, czy apelacja spełnia wymogi formalne. Jeśli apelacja zawiera braki/błędy, sąd wzywa do ich uzupełnienia/usunięcia. Jeśli w określonym przez sąd terminie braki zostaną uzupełnione, to wówczas apelacji nadaje się dalszy bieg. Jeśli nie, sąd odrzuca apelację. Następnie sąd doręcza odpis apelacji stronie przeciwnej, czyli ZUS-owi, który może złożyć swoją odpowiedź na apelację. W dalszej kolejności wyznaczana jest rozprawa, która odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron. W tym postępowaniu, co do zasady, nie prowadzi się postępowania dowodowego. Sąd II instancji orzeka na podstawie materiału dowodowego zebranego w postępowaniu w I instancji. Nowe fakty i dowody rozpatrywane są tylko w sytuacji, gdy strona nie mogła ich powołać przed sądem I instancji lub gdy potrzeba ich powołania wynikła dopiero później. Postępowanie apelacyjne kończy się wydaniem wyroku, jednak czas postępowania jest trudny do określenia.

Warto w powyższej sprawie zasięgnąć bezpłatnej porady prawnej, by wiedzieć, jaką drogę postepowania przyjąć. Niestety, nie jest mi znana Pana dokładna sytuacja, wiek czy posiadane orzeczenie o niepełnosprawności, dlatego trudno mi doradzić konkretną organizację. W tym celu można skorzystać z organizacji, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych – w ramach ich działalności można uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działają na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Pomoc można uzyskać również w Biurze Porad Obywatelskich.

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas