Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zwrot w pracy za leki

18.09.2016
Autor: Piotr

Mam stopień umiarkowany. Pracuję w ochronie. Czy mogę się starać o dofinansowanie za recepty – insulina, leki nadciśnieniowe. Mam umowę o pracę. W jakiej procentowej skali?

Szanowny Panie,

Nie możemy wprost odpowiedzieć na Pana pytanie, ponieważ nie wiemy czy pracuje Pan w zakładzie pracy chronionej (zpchr). Jest to o tyle istotne, że prowadzący zakład pracy chronionej ma obowiązek utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), którego środki są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Sposób gospodarowania środkami zgromadzonymi na ZFRON musi zostać szczegółowo określony w regulaminie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Regulamin jest tworzony w każdym zakładzie pracy chronionej w oparciu o obowiązujące przepisy, a także specyficzne potrzeby niepełnosprawnych pracowników zakładu. Zakres udzielanej pomocy oraz inne kryteria wynikają z regulaminu. Zatem jeśli zakład pracy, w którym jest Pan zatrudniony, ma status zpchr, to należy zapoznać się z regulaminem ZFRON, dopiero wówczas będzie Pan wiedział, o jakie dofinansowania może się starać. Natomiast jeśli zakład pracy nie ma statusu zpchr, to pracodawca nie ma obowiązku dofinansowania np. zakupu leków.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas