Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Asystent osoby niepełnosprawnej – jak się ubiegać?

17.08.2016
Autor: Bogumiła

Jak ubiegać się o asystenta? Jestem z dużego miasta powiatowego, poruszam się na wózku elektrycznym.

Szanowna Pani,

Możemy się jedynie domyślać, że chciałaby Pani korzystać z usług asystenta osobistego. Niestety, w obowiązującym systemie brak jest gwarantowanego źródła finansowania usług asystenckich.

W wielu miejscowościach prowadzone są jednak projekty, w ramach których zapewniane są usługi asystenckie. Dlatego proponujemy zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania w celu uzyskania informacji, czy w Pani mieście usługi asystenckie są zapewniane.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas