Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zachowek po rodzicach

23.08.2016
Autor: N.

Jak załatwiać sprawę zachowku po rodzicach? Jesteśmy bliźniaczkami j chorujemy na wrodzoną łamliwość kości od urodzenia [imiona do wiad. red.]. W 2013 roku zmarła mama, a 2016 tata, na pozostawionym majątku pozostał brat [imię do wiad. red.], na którego wcześniej została założona księga wieczysta, tak jakby rodzice przepisali całość na brata, ale bez powiadomienia nas o zaistniałym fakcie. Prosimy o pomoc i odpowiedź na nasze zapytanie.

Szanowna Pani,

Instytucję zachowku reguluje Kodeks cywilny w art. 991-1011. Prawo spadkowe przewiduje instytucję tzw. zachowku, który ma zabezpieczyć interesy majątkowe najbliższych członków rodziny spadkodawcy. Spadkodawca może w testamencie pominąć członków najbliższej rodziny lub dokonać za życia darowizn, które uszczuplą masę spadkową, pozbawiając w ten sposób potencjalnych spadkobierców korzyści ze spadku. Wówczas jednak określone osoby należące do kręgu spadkobierców ustawowych mają w stosunku do osoby, która otrzymała korzyść majątkową od spadkodawcy (poprzez testament lub darowiznę) roszczenie o zachowek. Zachowek jest określoną korzyścią majątkową odpowiadającą części udziału, jaki otrzymałaby w spadku osoba uprawniona, gdyby nie został sporządzony testament lub gdyby nie została uczyniona darowizna. Uprawniony do zachowku nie może domagać się od spadkobiercy określonego przedmiotu majątkowego należącego do spadku, tylko zapłaty sumy pieniężnej. Roszczenie do spadkobiercy o zapłatę sumy pieniężnej przysługuje jedynie ściśle określonym osobom, jeżeli nie otrzymały one równowartości należnego im zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny bądź w postaci powołania do spadku bądź też w postaci zapisu.

Należy jednak zauważyć, że sprawa, którą Pani przedstawiła, wymaga bardziej wnikliwego rozeznania, by móc ocenić sytuację i wskazać ewentualne możliwości rozwiązania problemu w tym konkretnym przypadku. W związku z powyższym, konieczna jest wizyta u notariusza lub radcy prawnego, który przeprowadzi z Panią wnikliwa rozmowę. Warto zadbać o zgromadzenie dokumentacji dotyczącej sprawy, która daje lepsze spojrzenie na sytuację.

Istnieje wiele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, udzielających bezpłatne porady prawne, jak również punkty poradnictwa obywatelskiego i darmowa pomoc prawna na etapie przedsądowym. Aby uzyskać kontakt do fachowej, bezpłatnej pomocy prawnej, która znajduje się najbliżej Pani miejsca zamieszkania, proszę o kontakt z Centrum Integracja Gdynia, ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, tel.: 505 606 776, e-mail: gdynia@integracja.org

Szczegółowe informacje dotyczące bezpłatnych punktów prawnych można również znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 380)

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

 

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas