Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę uzyskać grupę inwalidzką?

14.08.2016
Autor: Krystyna

Jestem na emeryturze, mam 68 lat, od 2000 roku mam chorobę Hashimoto, w 2014 roku, po operacji ginekologicznej, stwierdzono u mnie raka endometrium, grupa G2, miałam 28 naświetlań i 5 brachyterapii. 7 miesięcy temu przeszłam operację wstawienia endoprotezy biodra – obecnie jestem w trakcie rehabilitacji pooperacyjnej. Z góry dziękuję za odpowiedź

Szanowna Pani,

W myśl przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności. Przy wydawaniu orzeczenia uwzględniane są zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie jednego z elementów, np. naruszenia sprawności organizmu (choroby), nie musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. Natomiast intensywność tego czynnika nie wpływa bezpośrednio na ustaloną niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, jeżeli w następstwie jego występowania nie dochodzi do istotnych ograniczeń w sferze społecznej lub zawodowej.

Dlatego nie możemy wprost odpowiedzieć na Pani pytanie. Proponujemy jednak złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w miejscu zamieszkania.

Więcej informacji dotyczących orzekania o stopniu niepełnosprawności znajdzie Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas