Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogli mi odebrać rentę socjalną?

14.08.2016
Autor: A.

Dzień dobry, po osiągnięciu pełnoletności w 2009 r. oraz z racji orzeczonego znacznego stopnia niepełnosprawności przez ZUS, z powodu wrodzonej łamliwości kości, uzyskałam prawo do renty socjalnej na czas określony i całkowitą niezdolność do pracy fizycznej. Podczas ostatniej komisji lekarskiej, lekarz orzecznik [nazwisko do wiad. red.] wydała decyzję uchylającą prawo do otrzymywania renty socjalnej tłumacząc, że z chwilą ukończenia studiów pierwszego stopnia nie przysługuje mi renta socjalna i mogę iść do pracy umysłowej. Uprzejmie proszę o informację, czy pani doktor ma podstawy prawne, aby orzekać całkowitą zdolność do pracy oraz czy ustawa o rencie socjalnej nie została poddana nadinterpretacji?

Szanowna Pani,

W myśl przepisów ustawy, renta socjalna przysługuje osobie, która:

  • jest pełnoletnia oraz
  • jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna przysługuje zatem wyłącznie osobie, która jest pełnoletnia i która jest całkowicie niezdolna do pracy.

Więcej informacji dotyczących renty socjalnej znajdzie Pani na naszym portalu.

Specjaliści zatrudnieni w Centrum Integracja nie mogą niestety udzielić odpowiedzi, czy orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika jest właściwe, czy też nie. Może Pani natomiast złożyć sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, który wnosi się do komisji lekarskiej Zakładu za pośrednictwem właściwego oddziału ZUS. Termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Jeśli komisja podtrzyma stanowisko lekarza orzecznika, można wówczas odwołać się do sądu pracy. Odwołanie do niego również składa się za pośrednictwem ZUS.

Natomiast jeśli ma Pani zastrzeżenia do zachowania lekarza w czasie komisji, może Pani złożyć skargę w oddziale ZUS, w którym odbywała się komisja.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas