Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla osoby niepełnosprawnej

13.08.2016
Autor: Grzegorz

Aktualnie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Poprzednie okresy zatrudnienia to umowy zlecenia (2011-2015). Zwróciłem się z prośbą do pracodawcy o udzielenie dodatkowego urlopu wypoczynkowego (jestem osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności w st. umiarkowanym, uprawnienia nabyłem w 2012). Pracodawca twierdzi, że dodatkowy urlop mi nie przysługuje, skoro nie świadczyłem pracy na podstawie umowy o pracę, a jedynie na podst. umów cywilnoprawnych. Czy ma rację?

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 19 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany jest na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy, a więc przysługuje on osobom pozostającym w stosunku pracy. Przy nabywaniu prawa do urlopu dodatkowego znaczenie ma pozostawanie w stosunku pracy.

Należy pamiętać, że ani umowa zlecenie, ani umowa o dzieło nie są umowami o pracę i nie dotyczą ich przepisy Kodeksu pracy.

Zatem jeśli nie pozostawał Pan w stosunku pracy, nie nabył Pan prawa do urlopu dodatkowego.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas