Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie na założenie własnej firmy

15.08.2016
Autor: Sebastian

Mam przyznaną 2 gr. inwalidzką na stałe (nie ruszam prawą ręką), chciałbym otworzyć własna działalność gospodarczą jako fotograf. Chciałem się dowiedzieć, czy jest obecnie możliwość dofinansowania lub jakiejś pomocy? Do kogo miałbym się zwrócić? Czy jest ktoś, kto mógłby mnie „poprowadzić” przez taki proces? Dziękuję z góry za pomoc.

Szanowny Panie,

W myśl obowiązujących przepisów, osoba z niepełnosprawnością może otrzymać dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej. O ww. środki może się starać osoba z niepełnosprawnością zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Kwotę dotacji określa umowa cywilnoprawna, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i osoby niepełnosprawnej).

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem takiej pomocy powinna złożyć wniosek do starosty w miejscu jej zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy, z którego również pobiera druk wniosku do wypełnienia. Informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Więcej informacji dotyczących zakładania działalności gospodarczej znajdzie Pan na naszym portalu.

W niektórych miastach działają punkty informacyjne, można także informacje znaleźć na rozmaitych portalach.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas