Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wynagrodzenie dla osoby z grupą niepełnosprawności

15.08.2016
Autor: Krzysztof

Czy są ograniczenia dochodu dla osoby z orzeczoną grupą niepełnosprawności? Czyli jaką kwote brutto może taka osoba zarobić?

Szanowna Pani,

Mamy bardzo mało informacji. Trudno nam więc będzie precyzyjnie odpowiedzieć na Pani pytania.

Inne przychody bez zawieszania świadczenia uzyskiwać osoba otrzymująca rentę socjalną, a inne osoba otrzymująca rentę z tytułu niezdolności do pracy.

I tak,w przypadku renty socjalnej istotne jest 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. Od 1 czerwca 2016 r. przekroczenie kwoty 2927,10 zł powoduje zawieszenie renty socjalnej, kwota ta ulegnie zmianie 1 września br.

Więcej informacji o rencie socjalnej znajdzie Pani na naszym portalu.

Natomiast w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli rencista uzyskuje przychód:

  • nieprzekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłaszanego przez Prezesa GUS – renta wypłacana jest w pełnej wysokości,
  • przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższy jednak niż 130% tego wynagrodzenia – renta jest odpowiednio zmniejszana,
  • przekraczający 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wypłata renty podlega zawieszeniu w całości.

Od 1 czerwca br. uzyskiwanie przychodu nieprzekraczającego kwoty 2927,10 zł nie powoduje zmniejszenia świadczenia, natomiast uzyskiwanie przychodu przekraczającego 2927,10 zł, a nie przekraczającego kwoty 5436 zł spowoduje zmniejszenie świadczenia. Uzyskanie przychodu przekraczającego kwotę 5436 zł spowoduje zawieszenie świadczenia.

Więcej informacji o rentach z tytułu niezdolności do pracy znajdzie Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas