Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasady komentowania informacji w serwisie niepelnosprawni.pl

 1. Operatorem serwisu niepelnosprawni.pl dalej zwanego Serwisem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 1, zwane dalej Stowarzyszeniem. Niniejszy regulamin opublikowany jest na stronach Serwisu. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie. Zmiany stają się obowiązujące z chwilą opublikowania ich w Serwisie.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, z siedzibą w Warszawie 00-162, ul. Dzielna 1, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000102130, NIP 524-13-92-300.
 3. Serwis służy wymianie komentarzy, opinii i informacji na różne tematy, a w szczególności związane z tematyką niepełnosprawności. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 4. Użytkownicy Serwisu publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Stowarzyszenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników Serwisu.
 5. Zabrania się zamieszczania w Serwisie treści:
  1. sprzecznych z prawem,
  2. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
  3. propagujących przemoc,
  4. zawierających wulgaryzmy oraz w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego,
  5. obrażających jakiekolwiek osoby trzecie,
  6. naruszających prawa autorskie,
  7. reklamowych i promocyjnych.
 6. Serwis jest moderowany – każda nowa wiadomość będzie umieszczona na łamach Serwisu po zatwierdzeniu przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do:
  1. nieumieszczania na łamach Serwisu, oraz
  2. usuwania już umieszczonych na łamach Serwisu, treści, które naruszają zasady niniejszego regulaminu.
 7. Użytkownik Serwisu zamieszczając wpis:
  1. przyjmuje do wiadomości zasady niniejszego regulaminu,
  2. wyraża zgodę na jego publikowanie wpisu również w innych mediach wydawanych przez Stowarzyszenie.
 8. Użytkownik Serwisu przekazując swoje dane osobowe czyni to na własną odpowiedzialność.
 9. Administrator nie przetwarza danych osobowych pozyskanych poprzez serwis do żadnych innych celów niż te związane z publikacją komentarza.
 10. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu bez podawania przyczyn.
 11. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i Ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 mogą być na żądanie Użytkownika usunięte, ujawnione, ich przetwarzanie może zostać ograniczone.
Prawy panel

Wspierają nas