Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne a ubezpieczenie społeczne

28.07.2016
Autor: Paulina

Od 2012 otrzymuję zasiłek opiekuńczy. Warunkiem jego uzyskania było złożenie oświadczenia o zaprzestaniu pracy na gospodarstwie rolnym. Kontynuowałam opłacanie składek w KRUS pozostając niedoinformowana, że GOPS miał obowiązek zgłosić mnie do ZUS. Obecnie GOPS dopatrzył się, że powinni opłacać moje składki w ZUS. W KRUS dowiedziałam się, że w takim przypadku muszą „wyrzucić” mnie z chwilą otrzymania praw do świadczenia. Czy możliwe jest, aby składki na ZUS mogły być opłacone wstecz przez Wójta? Czy przez błąd urzędnika mam utracić 4,5 lat składkowych i w konsekwencji prawo do pełnej emerytury w KRUS?

Szanowna Pani,

Problem, który Pani poruszyła jest dość zawiły, by rozstrzygać go jednostronnie na łamach naszego portalu, bez bezpośredniego kontaktu z osobą zainteresowaną, jak i braku wglądu do dokumentacji z KRUS, jak i ZUS. Nie posiadamy kompletnej informacji w w/w sprawie, dlatego nie jesteśmy stanie odpowiedzieć kompleksowo na Pani pytanie.

Zalecam niezwłoczną konsultację prawną, aby ocenić, jak została zaproponowana przez urzędników ścieżka postepowania administracyjnego zarówno przez KRUS, jak i ZUS. Prawnik, po zapoznaniu się z dokumentacją, będzie mógł udzielić informacji, co należałoby zrobić w obecnej sytuacji, z jak najmniejszą szkodą dla Pani.

Istnieje wiele organizacji pozarządowych, również dla osób z niepełnosprawnością, które zajmują się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych. W całej Polsce działają: Biura Porad Obywatelskich, Punkty Nieodpłatnych Porad Prawnych, Centra Integracja oraz inne organizacje. Aby uzyskać kontakt do organizacji, która znajduje się najbliżej Pani miejsca zamieszkania, można skontaktować się z Centrum Integracja w Gdyni, osobiście/telefonicznie/mailowo: ul. Traugutta 2, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, telefon kontaktowy: 505 606 776, e-mail: gdynia@integracja.org

Zachęcam do zapoznania się z proponowaną procedurą współpracy wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, realizującego świadczenia rodzinne z KRUS w związku ze zmianami wprowadzanymi ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1506). Ustawa weszła w życie 1 października 2015 r.

Zaproponowane postępowanie dotyczy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za rolnika (małżonka rolnika, domownika), który otrzymał świadczenie pielęgnacyjne (specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) na podstawie oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywaniu w nim pracy. Być może choć odrobinę przybliży to Panią do pozytywnego rozstrzygnięcia problemu.


Podstawa prawna:


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas