Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna – skarga konstytucyjna, jakie szanse?

18.07.2016
Autor: Tomasz

Odebrano mi rentę socjalną, sąd I i II instancji utrzymał racje ZUS-u. Kasacja jest niemożliwa. Złożyłem o pełnomocnika ze Skargą Konstytucyjną, jakie są szanse? Czy też odmówią?

Szanowny Panie,

Nie możemy odpowiedzieć na tak postawione pytanie, specjaliści z Centrum Integracja mogą udzielać informacji dotyczących ulg i uprawnień przysługujących osobom z niepełnosprawnością. Nie jesteśmy natomiast uprawnieni do wydawania interpretacji przepisów prawa czy decyzji sądów.

Przedmiotem skargi konstytucyjnej może być przepis ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach skarżącego, określonych w Konstytucji. Jeśli po rozpatrzeniu wydane byłoby orzeczenie dla Pana korzystne, to dopiero wówczas byłaby podstawa do wznowienia postępowania w sprawie o przyznanie renty socjalnej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas