Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kroki do zdobycia wózka inwalidzkiego

18.07.2016
Autor: Katarzyna

Gdzie się zgłosić, aby otrzymać wózek inwalidzki dla osoby niepełnosprawnej, która opuściła szpital 4 lipca? Czy jest możliwość zapytania telefonicznego?

Szanowny Panie,

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje refundacja wyrobów medycznych, np. protez kończyn, kul, wózków inwalidzkich, aparatów słuchowych, peruk, cewników, materaców przeciwodleżynowych. Dofinansowanie wyrobu medycznego można uzyskać po przedstawieniu zlecenia na zaopatrzenie, które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Zlecenie – przed jego realizacją – musi zostać potwierdzone w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

Wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości i jednorazowo w określonym czasie.

Po uzyskaniu potwierdzenia NFZ do refundacji pacjent może zgłosić się do wybranej przez siebie placówki na terenie całego kraju, która ma podpisaną umowę z NFZ w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Pacjent ma prawo wybrać rodzaj i typ zaopatrzenia zgodnie ze zleceniem spośród ofert różnych producentów, jednak musi pamiętać, że NFZ finansuje wyroby medyczne tylko do wysokości limitu określonego przez ministra zdrowia. Jeśli cena wybranego produktu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę między ceną brutto a kwotą refundacji.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą uzyskać dodatkowe środki, wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania.

Więcej informacji o dofinansowaniu do sprzętu rehabilitacyjnego można znaleźć na naszym portalu.

Natomiast w niektórych sytuacjach, jeśli dysfunkcja jest czasowa, warto wózek wypożyczyć. W wielu miastach są wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas