Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Podatek od dodatku pielęgnacyjnego

26.06.2016
Autor: Bogumiła

Czy dodatek pielęgnacyjny podlega opodatkowaniu?

Szanowna Pani,

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dodatek pielęgnacyjny, wydany na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jest wolny od podatku dochodowego, jak również nie podlega egzekucji administracyjnej, sądowej.

Szczegółowe informacje można również uzyskać telefonicznie w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu). Również na stronie internetowej znajdzie Pani materiały informacyjne.


Podstawa prawna:


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas