Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie do założenia działalności gospodarczej

19.07.2016
Autor: Aneta

Dzień dobry, chciałam zapytać o program oraz jego zasady dot. dofinansowania do założenia działalności gospodarczej na terenie Warszawy. Działalność chcę założyć „na dniach”; działalność póki co jednoosobową, ew. z zatrudnieniem jeszcze jednej osoby do pomocy. Z jakiego programu mogę skorzystać i jaka jest wysokość refundacji? Czy jeżeli nie ma środków na podjęcie działalności, z jakich ulg mogę skorzystać po jej założeniu/w przyszłości? Mam II stopień niepełnosprawności. Dziękuję.

Szanowny Panie,

Osoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej może uzyskać dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Maksymalna wysokość pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę dotacji określa umowa cywilnoprawna, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i osoby niepełnosprawnej). W większości powiatów wniosek można otrzymać w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Przy rozpatrywaniu wniosku brane jest pod uwagę:

  • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
  • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
  • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
  • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
  • wysokość środków własnych wnioskodawcy,
  • wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Przedstawienie danych w powyższym zakresie ma na celu dokonanie oceny prawdopodobieństwa prowadzenia planowanego przez osobę niepełnosprawną przedsięwzięcia w okresie 24 miesięcy od jego rozpoczęcia.

Zawarcie umowy o udzielenie jednorazowych środków poprzedzają negocjacje prowadzone pomiędzy starostą/prezydentem a osobą niepełnosprawną, podczas których m.in. uzgadniana jest wysokość kwoty dotacji, która zostanie przekazana na rachunek bankowy wnioskodawcy, jak i inne warunki umowy (m.in. formy zabezpieczenia zwrotu pomocy, termin do rozliczenia uzyskanej pomocy).

Proponujemy także zapoznanie się z informacjami na naszym portalu na temat zakładania własnej firmy.

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Więcej informacji znajdzie Pan na stronach Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas