Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stopień umiarkowany a papiery do ZUS. Po co?

28.07.2016
Autor: K.

Mam pytanie. Składałam dokumenty, mam orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany. Po co mam składać dokumenty do ZUS?

Szanowna Pani,

W polskim systemie prawnym funkcjonują obecnie dwa podstawowe systemy orzekania.

  1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest w celu korzystania z ulg i uprawnień – na podstawie przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na podstawie przepisów powyższej ustawy można uzyskać orzeczenie o zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:
  • znacznego,
  • umiarkowanego,
  • lekkiego.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydają Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

  1. Orzeczenie o niezdolności do pracy wydawane jest w celu otrzymania świadczenia (renty) na podstawie przepisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenie o niezdolności do pracy wydawane jest przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w celach rentowych.

Na podstawie badania lekarz orzecznik wydaje orzeczenie o:

  • całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji,
  • całkowitej niezdolności do pracy,
  • częściowej niezdolności do pracy.

Niezdolność do pracy definiowana jest jako utrata zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu oraz brak rokowań odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Można również przedstawić orzecznictwo KRUS, MSWiA i MON (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej). Jednak powyższy system orzekania funkcjonuje w szczególnych przypadkach względem statusu osoby zainteresowanej.


Podstawa prawna:


Należy pamiętać, że złożenie wniosku przed instytucją orzekającą/organem orzekającym jest zależne tylko i wyłącznie od samej osoby zainteresowanej.

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas