Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna – jak uzyskać?

19.07.2016
Autor: A.

Czy żeby dostać rentę socjalną, trzeba mieć przepracowane 5 lat? Czy wystarczą szpitale lub zwolnienia od lekarza 182 dni i 90 dni?

Szanowna Pani,

Renta socjalna jest jednym ze świadczeń wypłacanych przez ZUS.

W myśl obowiązujących przepisów renta socjalna przysługuje osobie, która:

  • jest pełnoletnia oraz
  • jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

O całkowitej niezdolności do pracy orzeka lekarza orzecznik ZUS lub komisja lekarska. W myśl ustawy o emeryturach i rentach z FUS, za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Zatem jeśli komisja uzna, że jest Pani całkowicie niezdolna do pracy, a niepełnosprawność powstała w ww. okresach, to będzie Pani uprawniona do renty socjalnej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas