Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dojazd do ośrodka dziennego w wakacje

19.07.2016
Autor: Eryk

Czy gmina ma obowiązek zapewnić mi dojazd do ośrodka dziennego, do którego dojeżdżam cały rok? Bo niestety w tym roku na okres wakacji zabrali busa, bo kierowca chce mieć wakacje.

Szanowny Panie,

Zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty, na gminie ciąży obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 21. roku życia.

Ponadto gmina ma obowiązek zapewnienia dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, uczestniczącej w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka, umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Natomiast gmina nie ma już obowiązku ustawowego zapewniania dowozu do ośrodka dziennego osobom powyżej 25. roku życia.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas