Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa ze stopniem umiarkowanym

21.07.2016
Autor: Arkadiusz

Czy mając stopień umiarkowany na stałe powinienem otrzymać również kartę parkingową na stałe i kartę „N”? Obie karty zanim przepisy się zmieniły posiadałem na stałe.

Szanowny Panie,

Obecnie karta parkingowa jest wydawana osobie niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat. A ponieważ karta N+ jest wydawana na okres ważności karty parkingowej, obecnie również jest wydawana na czas określony.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas