Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego

01.08.2016
Autor: Natalia

Witam, od stycznia walczymy w sądzie o przyznanie 7 punktu w orzeczeniu, sprawę mamy w sierpniu, opinie biegłych są korzystne, czy w związku z tym, jeśli wygramy, przysługuje mi wyrównianie świadczenia od daty rozpoczecia sprawy w sądzie?

Szanowna Pani,

W myśl przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Natomiast jeżeli minął już wskazany termin, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami urzędu miasta lub gminy zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych.

Nie wiemy, kiedy złożyła Pani wniosek o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego. Natomiast jeśli dopiero po uzyskaniu orzeczenia, to świadczenie będzie wypłacane  zgodnie z ww. przepisami.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas