Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niepełnosprawny nauczyciel a medycyna pracy

20.07.2016
Autor: Monika

Mam pytanie, jak mają się sprawy, jeżeli chodzi o badania w medycynie pracy, jeżeli nauczyciel ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym przez niedosłuch?

Szanowna Pani,

Okresowym badaniom lekarskim podlega każdy pracownik, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy i warunków pracy. Badania okresowe przeważnie są wykonywane w trakcie trwania stosunku pracy. Badania lekarskie okresowe do pracy wykonuje się również na koszt pracodawcy, na podstawie skierowania od pracodawcy. Kodeks Pracy precyzuje też to, że realizuje się badania okresowe w czasie pracy (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia). Dodatkowo, pracodawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów dojazdu pracownika do placówki medycznej, w której realizowane są badania.

Kiedy robi się badania okresowe w pracy? Ich częstotliwość zależy od zajmowanego stanowiska:

  • co 2 lata, jeżeli pracownik jest narażony na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów,
  • co 3 lata, jeżeli w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat (po 45. roku życia badania takie muszą być wykonywane co 2 lata),
  • co 4 lata, jeżeli pracownik stale korzysta z komputera,
  • co 5 lat pracownicy biura niekorzystający z komputerów.

Termin badań okresowych określony jest w orzeczeniu lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy. To pracodawca pilnuje, by pracownik wykonał badania w terminie.

Jedynie lekarz medycyny pracy może orzec, czy Pani schorzenia mają wpływ na możliwość wykonywania pracy.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas