Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Działalność gospodarcza, pomoc prawna, koszty

25.06.2016
Autor: Paweł

Dzień dobry. Choruję na bardzo poważną chorobę, praktycznie nie wychodzę z domu. Pracuję od kilkunastu lat na tzw. „etacie”, a teraz chciałem, czy raczej muszę założyć działalność gospodarczą. Czy mogę gdzieś uzyskać pomoc prawną, informacje pomocne w założeniu firmy? Mam dużą wiedzę w dziedzinie, w której pracuję, ale niestety nic nie wiem o prowadzeniu firmy. Pozdrawiam, proszę o pomoc

Szanowny Panie,

Na rozmaitych portalach można znaleźć poradniki dotyczące zakładania działalności gospodarczej. Zakładanie działalności gospodarczej przez osoby sprawne czy też niepełnosprawne przebiega bardzo podobnie. Informacje o zakładaniu firmy znajdzie Pan także m.in. na  naszym portalu.

Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Ostateczną kwotę dotacji określa umowa cywilnoprawna, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i osoby niepełnosprawnej). Wniosek o ww. środki należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Przy rozpatrywaniu wniosku brane są pod uwagę:

  • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
  • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
  • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
  • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
  • wysokość środków własnych wnioskodawcy,
  • wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Więcej informacji uzyska Pan w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas