Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę otrzymać grupę inwalidzką z rentą?

23.06.2016
Autor: Maciej

Witam. Jestem 26-letnim mężczyzną o znacznej wadzie wzroku, przez co nie mogę znaleźć pracy, nie radze sobie w życiu. Przez to często mam stany depresyjne i czuję, że z moją psychiką jest coraz gorzej. Proszę o pomoc, radę, jak mogę uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. Moja wada wzroku to na jednym oku +8 a na drugim +6. Z wadą wzroku urodziłem się, a w wieku dziecięcym uległem dodatkowo wypadkowi, co zwiększyło moją wadę wzroku.

Szanowny Panie,

W Polsce funkcjonują dwa systemy orzecznicze: do celów rentowych oraz pozarentowych.

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został uznany za niezdolnego do pracy,
  • ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

W myśl obowiązujących przepisów, okres składkowy i nieskładkowy, wymagany do przyznania renty, uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy. Okres ten wynosi 4 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 lat.

Warto także zauważyć, że w obowiązującym systemie nie ma sformułowanego wprost katalogu schorzeń, które uprawniają do wydania orzeczenia o niezdolności do pracy.

Jeśli niepełnosprawność powstała w dzieciństwie, być może się Pan ubiegać o rentę socjalną, która przysługuje osobie, która:

  • jest pełnoletnia oraz
  • jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Wniosek o rentę z tytulu niezdolności do pracy lub socjalną należy złożyć w oddziale ZUS.

Nie wiemy, jakie ma Pan wykształcenie i w jakim zawodzie szuka Pan pracy, jednak coraz częściej dzięki nowym technologiom osoby z dysfunkcją narządu wzroku mogą być aktywne zawodowo. Nie wiemy, gdzie Pan mieszka, więc nie możemy wskazać organizacji, które zajmują się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością. Polecamy jednak skorzystanie z portalu rekrutacyjnego dla osób z niepełnosprawnością www.sprawniwpracy.pl.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas