Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odliczenie pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym

23.06.2016
Autor: Dorota

Witam. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Obecnie przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym i mam pytanie. Czy mogę odliczyć sobie pobyt w ośrodku zdrowotno-rehabilitacyjnym? Leki i suplementy zalecone przez lekarza prowadzącego? Prywatne wizyty lekarskie u specjalisty? Pozdrawiam

Szanowna Pani,

W ramach rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, osobom z niepełnosprawnością przysługuje możliwość odliczenia rozmaitych wydatków w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Odliczeniu m.in. podlegają wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Poniesienie wydatku należy udokumentować fakturą.

Można także odliczyć zakup leków w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością powinna stosować określone leki – stale lub czasowo. Wydatek należy udokumentować fakturą z apteki.
Niezbędne jest posiadanie zaświadczenia, wydanego przez lekarza specjalistę, o konieczności przyjmowania leków w danym roku podatkowym.

Natomiast w ramach ww. ulgi nie można odliczać wydatków poniesionych na wizyty u lekarzy specjalistów.

Na naszym portalu znajdzie Pani informacje, jakie wydatki można odliczać od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas