Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy przysługuje mi zasiłek pielęgnacyjny?

23.06.2016
Autor: Iwona

Chciałabym się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłaek pilęgnacyjny. Zaliczono mnie do stopnia niepełnosprawności znacznego o symbolu 10-N. Proszę o odpowiedź.

Szanowna Pani,

W myśl obowiązujących przepisów, zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Świadczenie przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat, która nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny składa się w jednostce urzędu miasta/gminy, w której wypłacane są świadczenia rodzinne.

Przy ubieganiu się o ww. świadczenie nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Zatem jeśli nie otrzymuje Pani dodatku pielęgnacyjnego (wypłacanego przez ZUS) oraz nie przebywa Pani instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie, może się Pani ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas