Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Programy PFRON 2016

15.06.2016
Autor: PFRON, fot. Marta Kuśmierz
Źródło: Integracja 2/2016
mężczyzna pracuje na laptopie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to fundusz celowy działający w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. PFRON finansuje działania na rzecz aktywizacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Jednym z ważnych zadań jest opracowanie i finansowanie programów adresowanych bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych oraz samorządów, których celem jest wspieranie rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych. Programy odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby środowisk osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Dla osób z niepełnosprawnością

Do indywidualnych osób niepełnosprawnych adresowany jest przede wszystkim program Aktywny Samorząd. Jego celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program przewiduje szereg form wsparcia dla różnych grup odbiorców.

Wsparcie w Module I

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, a także dofinansowanie szkoleń z obsługi nabytego w ramach programu sprzętu – dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i w utrzymaniu jej sprawności technicznej (o dofinansowanie protezy mogą ubiegać się osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, gdy ekspert PFRON potwierdzi rokowanie uzyskania zdolności do pracy w wyniku oprotezowania),
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej:
  • – poprzez dofinansowanie opieki dla dziecka m.in. przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
  • – dla aktywnych zawodowo rodziców ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

We wszystkich opisanych formach pomocy wnioski o dofinansowanie należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy. Termin zakończenia przyjmowania wniosków to 30 sierpnia 2016 r.

Uczestnictwo w Module II

Moduł II programu obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: dofinansowanie opłat za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, a także opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Warunkiem uczestnictwa w Module II programu jest znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej, lub kolegium, albo przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do PCPR w miejscu zamieszkania. Termin zakończenia przyjmowania wniosków to 30 marca 2016 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016 i 10 października 2016 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017.

Przy korzystaniu z dofinansowania PFRON wymagany jest udział własny wnioskodawcy, określony odrębnie dla każdej formy wsparcia wymienionej w Programie.

Przykłady maksymalnej wysokości pomocy:

 • zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu – do 5000 zł,
 • uzyskanie prawa jazdy kategorii B – do 2100 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
  • dla osoby niewidomej – do 20 000 zł, w tym na urządzenia brajlowskie 12 000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – do 8000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – do 5000 zł,
 • utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – do 2000 zł,
 • zakup protezy kończyny z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi (co najmniej III poziom jakości),
 • dofinansowanie zależy od rodzaju amputacji:
  • ręki – 9000 zł,
  • przedramienia – 20 000 zł,
  • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26 000 zł,
  • na poziomie podudzia – 14 000 zł,
  • na wysokości uda – 20 000 zł,
  • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25 000 zł,
 • edukacja w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (pomoc na jeden semestr):
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – 700–1000 zł,
  • opłaty za czesne – 3000 zł,
  • przeprowadzenie przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi – do 4000 zł.

Decyzję o wysokości pomocy udzielonej wnioskodawcy podejmuje PCPR.

Dla samorządów

Do jednostek samorządu adresowany jest Program wyrównywania różnic między regionami III. Jego celem jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

W 2016 r. w ramach programu mogą być dofinansowane:

 • likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy – do 150 000 zł,
 • tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – do 34 000 zł na jedno stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej,
 • likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz w warsztatach terapii zajęciowej:
  • do 80 000 zł – mikrobusy 9-miejscowe, specjalnie przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • do 70 000 zł – standardowe mikrobusy 9-miejscowe,
  • do 250 000 zł – autobusy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • tworzenie warsztatów terapii zajęciowej – do 14 000 zł na każdego uczestnika.

Wielkość pomocy dla konkretnego powiatu biorącego udział w Programie uzależniona jest m.in. od wielkości PKB i poziomu bezrobocia osób niepełnosprawnych na danym terenie.

Dla organizacji pozarządowych

W ramach programu Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami PFRON dofinansowuje wkład własny organizacji pozarządowych w projektach dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, które to projekty są zgłaszane w konkursach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014–2020 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Konkursy takie ogłaszane są przez Urzędy Marszałkowskie.

Szczegółowe informacje o realizowanych programach znajdują się na stronie PFRON.


 

Materiał przygotowany we współpracy z

logo PFRON

 

Komentarz

 • Prośba do Integracji.
  Władysław
  18.06.2016, 21:30
  Szanowni Państwo. Przepraszam najmocniej, że dalszą część komentarza piszę nie na temat artykułu, ale mam dla Państwa pewną sugestię. Czy Integracja myślała o zorganizowaniu debaty na temat osób niepełnosprawnych, w której uczestniczyłyby właśnie osoby niepełnosprawne? Naturalnie, to jedynie propozycja, w żadnym razie nie chcę niczego Państwu narzucać. Jedynie myślę, że byłoby ciekawie dowiedzieć się w 'jednym miejscu' jakie są spojrzenia na te same kwestie niepełnosprawnych z rożnych opcji. W końcu już kilka razy były na niepełnosprawni.pl zamieszczane profile niepełnosprawnych startujących w wyborach samorządowych, parlamentarnych i do PE z list rożnych partii i innych organizacji (niektórzy są ich członkami, inni sympatykami, itp.), oraz cytowane wypowiedzi tych lub innych niepełnosprawnych w artykułach czy komentarzach do nich. Nie wiem jednak czy w razie czego wciąż macie Państwo jakieś dane kontaktowe do przynajmniej niektórych, ale sporo z tych co startowali w wyborach podało je na swoich oficjalnych profilach na Facebooku. Oto oni: 1. Wybory parlamentarne 2015 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/281044;jsessionid=0FE43B2C79C7A1365793D5 94E628170E Damian Wojciech Dudała, Aleksander Janiak, Ligia Krajewska, Marcin Pruszko. 2. Wybory do PE 2014 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/183811 Alicja Tysiąc. 3. Wybory samorządowe 2014 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/205995;jsessionid=E9AAD908FA6E818F1607F0 9812F3E3A3 Tomasz Żuk-Chrzanowski. Najlepiej byłoby, gdyby w debacie występowało po jednej osobie z każdej opcji: PO, Nowoczesna PL, PiS, SLD, PSL, Kukiz15, Twój Ruch, KORWiN, itp. Co do partii KORWiN, proponuję pana Tomasza Pawłowskiego, sympatyka tej partii z miejscowości Żary, który niemal co czwartek o 21:00 bierze udział w audycji SprawniWnet na antenie radia Wnet (link do archiwum audycji http://www.radiownet.pl/republikanie/misterx). Co prawda nie znalazłem jego danych kontaktowych, ale mogliby Państwo poprosić o nie przez maila sprawniwnet@gmail.com i może by udostępniono je Państwu, lub przekazano by p. Tomaszowi propozycję debaty. Proponowałbym na te dyskusję następujące tematy: (1) edukacja i integracja, (2) praca i samodzielne życie, (3) lecznictwo, (4) małżeństwo, (5) wypowiedzi pana Janusza Korwin-Mikkego. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do rozważenia sugestii o zorganizowaniu tej debaty.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Co sądzisz o proponowanych przez rząd zmianach w ustawie o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

Biuletyn

Wspierają nas