Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy pracodawca może mieć na mnie dofinansowanie z PFRON?

24.06.2016
Autor: Anna

Mam orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej. Czy pracodawca zatrudniający 15 pracowników dostanie za mnie dofinansowanie z PFRON?

Szanowna Pani,

Miesięczne dofinansowanie przysługuje na niepełnosprawnego pracownika, jeżeli:

  • osoba ta jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji, a jej niepełnosprawność została zakwalifikowana do jednego z trzech stopni niepełnosprawności na podstawie orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub osoba ta posiada orzeczenie równoważne i została ujęta w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez PFRON. Ewidencja jest uzupełniana przez Fundusz na podstawie składanych, co miesiąc przez pracodawców informacji, zawierających PESEL zatrudnionej osoby niepełnosprawnej;
  • jeżeli osoba niepełnosprawna jest zatrudniona zgodnie z przepisami prawa pracy;
  • jeżeli osoba niepełnosprawna nie ma ustalonego prawa do emerytury (wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym posiadające ustalone prawo do emerytury);
  • jeżeli osoba niepełnosprawna po zatrudnieniu u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, powoduje wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Jest to tak zwany efekt zachęty.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na niepełnosprawnego pracownika, który:

  • jest zatrudniony i na umowę cywilnoprawną (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie);
  • posiada lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i ma ustalone prawo do emerytury;
  • jest zatrudniony w formie przewidującej wypłatę, a jego wynagrodzenie jest ze środków publicznych (jeśli część wynagrodzenia jest wypłacana ze środków publicznych, dofinansowanie może być wypłacane tylko do pozostałej części wynagrodzenia).

Wysokość miesięcznego dofinansowania na niepełnosprawnego pracownika uzależniona jest od:

  • wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego (dofinansowanie jest proporcjonalne do wymiaru czasu pracy);
  • stopnia niepełnosprawności zatrudnionego (im wyższy stopień niepełnosprawności, tym wyższa kwota dofinansowania);
  • schorzeń szczególnych zatrudnionego.

Więcej na temat dofinansowań do zatrudnienia osób niepełnosprawnych przeczytać może Pani na stronach PFRON oraz na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.


Podstawa prawna:


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnoscią w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas