Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek dla matki na rencie zajmującej się niepełnosprawnym dzieckiem

26.06.2016
Autor: Bożena

Mam rentę z częściową niezdolnością do pracy (643 zł), mogłabym sobie dorabiać do renty, ale nie mogę iść do pracy, bo mam niepełnosprawne dziecko i nie mogę skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad nim. Dlaczego? Z mojej renty i z pielęgnacyjnego muszę utrzymać siebie i chore dziecko. Co mam zrobić, by otrzymać ten zasiłek?

Szanowna Pani,

Niestety, nie znamy dokładnej Pani sytuacji rodzinno-dochodowej, podała Pani zbyt mało informacji. Na podstawie informacji, które Pani zawarła w pytaniu, przypuszczam jedynie, że niemożność otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko (przy założeniu, że wymaga ono konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień, opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), jest spowodowane zbieżnością świadczeń, np.: pani świadczeniem rentowym.

Należy pamiętać, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty, emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Więcej informacji w zakresie przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, jak i przeciwwskazań, może Pani przeczytać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Warto również udać się do Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej lub Urzędu Miasta/Gminy, przedstawić dokładne Pani położenie i dopytać, czy w obecnej sytuacji jest możliwość przyznania innego świadczenia, które umożliwiłoby choć w jakiejś części poprawić trudną sytuacje, w jakiej się Pani znajduje.

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas