Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niepełnosprawność 05-R, poprzednio 05-R, 07-S a karta parkingowa

20.07.2016
Autor: Bogusława

Mam 66 lat, aktualnie orzeczono niezdolna do pracy, umiarkowany stopień 05-R (2 lata). Poprzedno miałam 05-R, 07-S i obniżenie zdolności do pracy, lekki stopień (jestem po bypassach w 2012 r.). Pogorszenie zdrowia wpływa tylko na stopień, jednak mimo ograniczonych możliwości poruszania się i wielkiego ryzyka operacji nie przydziela się karty parkingowej. Niezbędna ustawiczna rehabilitacja jest konieczna przy ogromnych kłopotach z poruszaniem się. Proszę o pilną odpowiedź, jak mam uzasadniać odwołanie? Oraz – choruję na łuszczycę od 14. roku życia. Gdzie mam szukać dokumentacji z tak odległych lat, mieszkam w innym krańcu Polski. Z poważaniem, Bogusia

Szanowna Pani,

Osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może otrzymać kartę parkingową na podstawie orzeczenia wydanego po 1 lipca 2014 r., jeśli ma zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i jedną z przyczyn niepełnosprawności, oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.

Jeśli uważa Pani, że w orzeczeniu powinno znaleźć się wskazanie do karty parkingowej, tj. ma Pani znaczne trudności w poruszaniu się, to należy w ciągu 14 złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Wojewódzki zespół orzekania o niepełnosprawności ponownie rozpatrzy złożony wniosek.

Natomiast dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem m.in.:

  1. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  2. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia.

O udostępnienie archiwalnej dokumentacji medycznej należy zwrócić się do placówki, w której była Pani leczona.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas