Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Grupa inwalidzka i renta

06.06.2016
Autor: Katarzyna

Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć, jak wyglądają formalności związane z przyznaniem grupy inwalidzkiej oraz renty. Mam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W tym orzeczeniu nie ma wzmianki o problemie z oczami – nie widzę na jedno oko. Informacje dotyczą jedynie narządu ruchu. Mam problemy z poruszaniem się. Jestem po porażeniu mózgowym. ZUS na jednej z komisji orzekł częściową niezdolność do pracy. Rentę socjalną pobierałam w czasie studiów i rentę rodziną po śmierci ojca. Obecnie mam 30 lat, pracuję na 3/4 etatu, ale stan mojego zdrowia się trochę pogorszył. Nie pobieram żadnych świadczeń ani nie korzystam z żadnych ulg. Czy mogę ubiegać się o przyznanie grupy inwalidzkiej i rentę? Jakie dokumenty i gdzie powinnam złożyć? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam, Katarzyna

Szanowna Pani,

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej jednak niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu. W Pani sytuacji może to oznaczać, że dysfunkcja narządu wzroku nie uprawniałaby do wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dlatego symbol tej przyczyny nie został uwzględniony w orzeczeniu.

Jeśli dobrze rozumiemy, w ostatnim orzeczeniu ZUS uznano, że jest Pani częściowo niezdolna do pracy, a tym samym nie jest Pani uprawniona do renty socjalnej.

Aby natomiast otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, należy łącznie spełnić następujące warunki:

  • zostać uznanym za niezdolnego do pracy,
  • mieć wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Osoba, która ukończyła 30. rok życia, musi także posiadać odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy, tj. 4 lata.

Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
  • spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego
  • oraz legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym.

W Pani sytuacji prawdopodobnie nie spełnia Pani warunku odpowiedniego okresu powstania niepełnosprawności, jako że Pani niepełnosprawność powstała w dzieciństwie. W tej sytuacji, by mogła Pani otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, konieczne jest znaczne pogorszenie stanu zdrowia lub wystąpienie nowych okoliczności zdrowotnych albo przepracowanie 20 lat.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas