Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Praca w dodatkowym zatrudnieniu pracownika z umiarkowaną niepełnosprawnością

23.07.2016
Autor: Małgorzata

Pracownik zatrudniony na pełen etat na jednym stanowisku i dodatkowo 0,13 etatu (wykonując tę dodatkową pracę w wymiarze 1 godz. dziennie) na innym stanowisku pracy staje na komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności. Czy jeśli otrzyma stopień umiarkowany to oznacza, że na pełnym etacie będzie pracował 7 godz. dziennie i nie może już pracować w dodatkowym zatrudnieniu?

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z art. 16 powołanej wyżej ustawy przepisów art. 15 nie stosuje się:

  1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Koszty badań ponosi pracodawca.

Rozumiem, że omawiany pracownik będzie wykonywał te dwie umowy z jednym pracodawcą. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby sam pracownik wystąpił z wnioskiem o skierowanie go na badania profilaktyczne, celem stwierdzenia, czy pracownik może pracować dłużej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas