Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta rodzinna po zmarłym ojcu

20.07.2016
Autor: Andrzej

Mam do państwa prośbe o udzielenie mi darmowej porady ogólnej – czyli odpowiedzi na pytanie – niepełnosprawność występuje od 1997 roku, a ustalony stopień umiarkowany niepełnosprawności datuje się od 2004 roku i w tym roku właśnie ukończyłem wieczorowe liceum! Parę dni temu zmarł mi ojciec. Czy i na jakich zasadach, bo znajomy mi mówił, że mogę, bo obecnie od lat jestem bezrobotny, ubiegać się do ZUS o RENTĘ RODZINNĄ po zmarłym ojcu!! Czy mam szanse na takie świadczenie i jakie są niuanse prawne, abym mógł takowe świadczenie po ojcu uzyskać, bo jestem w trudnej sytuacji materialnej i boję się, że jak pójdę ciemny do ZUS-u, to pod byle pretekstem mnie spławią, odrzucą, co mam mówić, aby dostać je?? Bardzo proszę o pilną odpowiedź!!

Szanowny Panie,

W myśl obowiązujących przepisów, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione – do ukończenia 16 lat, a po osiągnięciu tego wieku, pod warunkiem nauki w szkole, do ukończenia 25 lat oraz bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy do ukończenia 16 lat lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Zatem jeśli spełnia Pan warunki wymienione wyżej oraz zostanie Pan uznany przez komisję ZUS za całkowicie niezdolnego do pracy, świadczenie powinien Pan otrzymać.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas