Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie za opiekę dla sąsiadki

25.06.2016
Autor: Elżbieta

Czy możliwe jest, żeby obca osoba (sąsiadka) otrzymywała świadczenie pielęgnacyjne? Służy mi pomocą od lat, ale mój stan zdrowia pogarsza się. Mieszkam sama, nie mam rodziny. Jestem kaleką od urodzenia i prawie nie opuszczam mieszkania. Potrzebuję pomocy na co dzień.

Szanowna Pani,

Zgodnie z przepisami, specjalny zasiłek opiekuńczy, bo o nim tu mowa, przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Sąsiadka nie jest osobą zobowiązaną do alimentacji, zatem świadczenie niestety nie zostanie przyznane.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas