Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Obsługa kobiet w ciąży i inwalidów poza kolejnością

25.06.2016
Autor: Małgorzata35

Pracuję jako sprzedawca, wczoraj podeszła do mnie koleżanka (miałam sporą kolejkę), by o coś zapytać, a jest w zaawansowanej ciąży. Zaraz jak odeszła, podeszła do mnie koleżanka z pracy i powiedziała, że za nieobsłużenie kobiety w ciąży i inwalidy poza kolejnością grozi kara pieniężna ok. 5000 zł, jeśli taka osoba złoży skargę. Czy jest gdzieś jakiś przepis, w którym jest mowa o takiej karze? Czy to w ogóle jest prawda? Ja nie mogę się tego doszukać, a chciałabym mieć namacalny dowód na to.

Szanowna Pani,

Od 2004 r. nie ma ustaw czy rozporządzeń, na mocy których osoby z niepełnosprawnością mogłyby w sklepach, urzędach itp. być obsługiwane poza kolejnością. Jednak w wielu instytucjach, urzędach, sieciach sklepów, na mocy wewnętrznych regulaminów, osoby z niepełnosprawnością, starsze czy kobiety w ciąży mogą z tego przywileju korzystać. W wielu sklepach, marketach są kasy pierwszeństwa, a w wielu instytucjach, np. placówkach Poczty Polskiej, osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą być obsłużone bez kolejki.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas