Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odwołanie się od decyzji Powiatowego Zespołu Orzekającego

26.05.2016
Autor: Joanna

Dobry wieczór, czy odwołując się od orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności mój syn może na tym stracić, to znaczy czy mogą w wojewódzkiej komisji uznać, że jest zdrowy? Wiem, że nastąpiły zaostrzenia dla osób słabowidzących, jednak starszy syn, z lepszym widzeniem ma umiarkowany stopień na stałe. Najmłodszy, z praktycznie ślepotą jednego oka, wrodzoną degeneracją siatkówki i różnymi rodzajami zaćmy dostał lekki na trzy lata. Trudno mi to zrozumieć. Zależy mi na metodach specjalnych w szkole, ale nie wiem, czy mu w tym wypadku przyznają. Poza tym brak zasiłku pielęgnacyjnego też będzie dla nas problemem. Nie wiem, co robić.

Szanowna Pani,

W obowiązującym systemie nie ma katalogu schorzeń i odpowiadających im stopni niepełnosprawności. Wojewódzki zespół jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W czasie procedury odwoławczej ponownie jest rozpatrywany wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że może ulec zmianie każdy z zapisów w orzeczeniu, wydanym przez miejski/powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności.

Natomiast w systemie oświaty orzeczeniem istotnym jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Warto pamiętać, że jeśli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez wojewódzki zespół orzekania o niepełnosprawności nie spełni Pani oczekiwań, może Pani złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Należy pamiętać, że w postępowaniu odwoławczym wojewódzki zespół, podobnie jak powiatowy zespół, ma prawo skorzystać z instytucji samokontroli.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas