Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

26.06.2016
Autor: Agnieszka

Dzień dobry. Czy o dofinansowanie z PFRON w programie „Aktywny samorząd” /pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B/ może ubiegać się tylko osoba, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma symbol przyczyny niepełnosprawności: 05-R?

Szanowna Pani,

O dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania prawa jazdy w ramach programu „Aktywny samorząd” może ubiegać się osoba, która:

  1. ma znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. jest w wieku aktywności zawodowej,
  3. ma dysfunkcję narządu ruchu.

W rozumieniu założeń ww, programu, dysfunkcja narządu ruchu to dysfunkcja stanowiąca podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia: 12-C), w wielu wypadkach uzyskać ww. środki pod warunkiem, że dołączone zostanie do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia, jest dysfunkcja narządu ruchu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas