Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Korony protetyczne i proteza zębów – zwrot części kosztów

21.05.2016
Autor: Barbara

Bardzo proszę o informację, czy osobie ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci przysługuje zwrot części kosztów z tytułu zrobienia koron protetycznych i protez zebowych. Jeśli tak, to jakie są wymogi formalne?

Szanowna Pani,

Przepisy określają zakres świadczeń finansowanych przez NFZ. Zgodnie z przepisami, osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje:

  • znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych;
  • kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

W ramach bezpłatnych świadczeń pacjentowi przysługuje także leczenie protetyczne. W razie konieczności, pacjent ma prawo do leczenia z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia 2011 r. Pacjentowi przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na 2 lata od dnia 1 stycznia 2011 r. (także w większym zakresie, np. z wyciskiem lub podścieleniem protezy). Pacjent powinien także potwierdzić (na zleceniu) odbiór wykonanej protezy zębowej, aparatu ortodontycznego lub ich naprawy.

Jeśli procedura nie jest finansowana z ww. środków, koszty ponosi pacjent samodzielnie. W obowiązującym systemie nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do leczenia protetycznego.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas